Hoezo Bijlmer Talk?

Veel Bijlmenaars hebben het naar hun zin om in de Bijlmer te wonen, er heerst een bepaald gevoel van trots onder velen die in de Bijlmer wonen. Tegelijkertijd heerst er enige frustratie door het feit dat ondanks alle veranderingen, dat de Bijlmer naar buiten toe nog steeds een negatieve imago heeft. Dit imago wordt door de media steeds benadrukt en aangegeven alsof het ‘de norm’ is voor wat er in de Bijlmer gebeurd.

Bij Bijlmertalk gaat het om hoe de Bijlmenaars zelf willen dat de Bijlmer in de media wordt neergezet. Hoe denken bewoners zelf over zaken die hier gebeuren en dan zowel de goede als de slechte.

Bij BT worden de thema’s vanuit de belevingswereld van de jongeren en jong volwassen gekozen en ook zodanig gepresenteerd. Dit allemaal op een moderne en interactieve manier.

Elk show wordt aangevuld met experts over de verschillende thema’s, representanten van overheid en instanties, het bedrijfsleven en uiteraard de kleurrijke inwoners van de Bijlmer zelf.

Bijlmertalk staat voor:

*INSPIRATIE
Bewijzen dat vanuit de Bijlmer ook veel positiviteit wordt gebracht. Dat vanuit de Bijlmer ook de expertise aanwezig is om eigen verhaal te vertellen. Dit zien we als de kracht van binnenuit van de Bijlmer.

*ENTERTAINMENT
Als het gaat om vrijetijdsbesteding heeft Bijlmer veel te bieden. Muziek en dans lijkt overal in de Bijlmer aanwezig te zijn. Uiteraard biedt BT ook aan talenten uit de Bijlmer de mogelijkheid om voor de camera hun skills met de rest van Amsterdam te delen.

*PARTICIPATIE
Door een platform te ontwikkelen waar men met elkaar in debat kan gaan, aanhoren wat de meningen van anderen zijn over verschillende thema’s. Hierdoor krijgt men ook meer te weten van elkaars gebruiken en cultuur.

*EDUCATIE
Naast het bevorderen van de algemene ontwikkeling van het publiek bij BT, wordt ook bewust, jongeren (maar ook ouderen, die geinteresseerd zijn) bij betrokken. Bedoeling hierbij is om te werken aan het bijbrengen en professionaliseren van de kennis op het gebied van multi-media,
organisatie, filmen, etc.